Návody

Ak v návode nenájdete odpoveď, prosím kontaktujte nás pomocou kontaktu z účtu člena v menu vľavo.
Keď sa odpoveď na vašu otázka nenachádza v návode, uistite sa, že poskytnete dosť informácií o vašom probléme.
Uveďte Meno psa (úplné), opíšte presne problém s ktorým ste sa stretli, čo všetko ste skúšali, poprípade uveďte aj váš operačný systém (Windows, OSX, Linux…) a prehliadač v ktorom pracujete. Urýchlite tak odpoveď.
Ďakujeme

Ako si zmeniť heslo

V ľavom menu, si zvolíte položku „Zmeniť heslo“

1.) Zadáte svoje „Aktuálne heslo“ (to ktorým ste sa prihlásili)
2.) Zadáte“Nové heslo“
3.) Zopakujete pre kontrolu „Znovu zadajte heslo“

Vyberajte si silné heslá. Ideálne je Vytvoriť si heslo zložené z malých písmen, veľkých písmen, číslic a špeciálnych znakov.

Ak je všetko v poriadku, Uložte svoje nové heslo

Ako upravovať psov

Z ľavého menu, vyberte položku Vaše psy

Ak sa vám zobrazuje prázdny zoznam, musíte požiadať o priradenie psa, inak si ho nemôžte upraviť.

Požiadať o priradenie psa, nájdete v časti „Ako požiadať o priradenie psa

V zozname vidíte profilovú fotku psa, jeho meno – ktoré je zároveň aj odkaz na kartu psa. V položke Karta, vidíte, či ste už odsúhlasili zobrazovanie karty psa. Editácia je rozdelená do piatich sekcií.

 • Základé info a Vyšetrenia
 • Rodokmeň psa
 • Vrhy
 • Foto
 • Výsledky (výstavy, šport, skúšky…)

Kliknutím na ikonu editácie v stĺpci tej ktorej sekcii sa vám zobrazí formulár pre vyplnenie údajov o psovi.

Nižšie nájdete rozpísané jednotlivé sekcie.

Ako môže vyzerať karta psa

Na karte psa sa zobrazujú štruktúrované informácie a fotografie o vašom psovi. Pre zobrazenie karty, je nutné kartu v profile psa povoliť (pri editácii základných informácii o psovi):

Zároveň, ak nepridáte žiadne doplňujúce informácie, karta sa aj tak nebude zobrazovať.
Karta je vytvorená tak, aby ste zadali, čo najviac informácii o psovi. Nevyplnené informácie, sa na karte nebudú zobrazovať.
V prípade, že ste prihlásený, pri prezeraní profilu psa, vidíte linky na rýchlu úpravu (upraviť).


Takto vyzerá vyplnená karta psa:

Editácia – základné informácie o psovi

Základné informácie o psovi.

V hornej časti sa nachádza meno psa. Toto nemeňte, iba v prípade, že je v ňom preklep.

 • Ďalšou časťou je portrét psa. Pripravte si fotografiu najlepšie rozmer 450x450px, ktorú pred pridaním, optimalizujte. V každom prípade, použite štvorec, aby sa profilová fotografia psa, zobrazovala všade správne.
  V prípade, že profilovú fotografiu nepridáte, bude sa zobrazovať všeobecný obrázok.
 • Zobraziť Kartu – tu si zapínate/vypínate zobrazenie karty psa. Nezapínajte to zbytočne, ak nepridáte ďalšie informácie, lebo prázdna karta nemá žiadnu výpovednú hodnotu a zobrazí iba informácie, ktoré sú zobrazené v zozname psov.
 • Zadajte dátum narodenia
 • číslo SPKP nemeňte, iba ak je chybné, alebo chýba
 • Zuby. Ak je váš pes plnochrupý, nezabudnite toto nastavenie vypnúť! V prípade, že nie je plnochrupý, doplňte informáciu, ktoré zuby chýbajú. Môžete uviesť aj dôvod (napr. úraz) ak k tomu má pes podložiteľné dokumenty od veterinára a bol o tom informovaný poradca chovu.
 • Foto postoj. Je vhodné, túto fotografiu pridať – zobrazuje sa v strednej časti profilu.
  Veľkosť fotografie: 736px na šírku a na výšku, nie ste obmedzený, avšak je vhodné pridať fotografiu na šírku. Fotografia je na karte psa klikateľná a zobrazí sa v plnej veľkosti 736px.

Pokračujte pod obrázkom prvej časti úpravy profilu…

V časti Zverejniť kontakty si viete nastaviť, ako sa majú zobrazovať kontakty na vás, poprípade nezobrazovať.

Ak nieste majiteľom psa (napríklad vypĺňate kartu za svoj odchov), môžte použiť prepínač Iný majiteľ a zobrazia sa ďalšie políčka pre pridanie majiteľa:

V tomto prípade sa budú zobrazovať kontaktné údaje na majiteľa. Ak nezadáte email, bude sa zobrazovať váš registračný email (ak v tomto prípade zvolíte v kontaktoch Zobraziť kontaktný formulár – emaily sa budú odosielať na váš registračný email).


V prípade, že počas vypĺňania, narazíte na nejakú chýbajúcu informáciu a nechcete, aby sa profil zobrazoval, pokiaľ nepridáte všetky informácie, vypnite „Zobraziť karty“ a pokojne uložte profil. Karta psa sa nebude zobrazovať, pokiaľ si ju nezapnete.

Po vykonaní úprav, nezabudnite kartu aktualizovať, stlačením tlačidla „Aktualizovať“

Editácia – Vyšetrenia

Vyšetrenia.

Na karte úprav Základné / Vyšetrenia, zvoľte záložku „Vyšetrenia“.

V tejto časti zadajte výsledok vyšetrenia (ak niektoré vyšetrenie nemáte, alebo sa pre vaše plemeno nevykonáva, vynechajte ho). Nezabudnite nahrať súbor s výsledkom vyšetrenia. Tento súbor sa nebude zobrazovať. Slúži, ako potvrdenie o vyšetrení, ktoré skontroluje príslušný Poradca chovu a ak je všetko v poriadku, zapne zobrazovanie výsledku vyšetrenia, ktoré zadáte v ľavej časti. (pokiaľ poradca chovu, neskontroluje pridané vyšetrenia a neschváli ich, tieto vyšetrenia sa nebudú zobrazovať na karte psa).

Genetické vyšetrenia, môžte pridať, podľa toho, aké ste vykonali.

Pokračujte pod vyobrazením editácie Vyšetrení…

Pre pridanie genetického vyšetrenia, začnite kliknutím na „Pridať genetické vyšetrenie“. Postup je rovnaký, ako pri ostatných vyšetreniach. Ak potrebujete pridať ďalšie vyšetrenie, použite znova „Pridať genetické vyšetrenie“.

POZOR:
V prípade, že ste s vyšetreniami spokojný a pridali ste všetky potrebné dokumenty, môžete pred uložením vyžiadať overenie vyšetrení poradcom chovu, zaškrtnutím políčka „Ak ste pridali vyšetrenie/a zaškrtnite toto políčko (a potom potvrďte tlačítkom aktualizovať) a poradcovi chovu sa odošle Vaše vyšetrenie na schválenie.“
Toto políčko použite iba, ak potrebujete prekontrolovať a schváliť vyšetrenia. Bez schválenia poradcom chovu sa Vaše vyšetrenia na karte psa neobjavia.

V AKEJ FORME UVÁDZAŤ VYŠETRENIA?

Ortopedické vyšetrenia (DBK, DLK, Patela) uvádzajte vo forme A/A, 0/0… Oftalmologické vyšetrenie: klinicky zdravý (bez dedičných očných anomálií). Pri genetických vyšetreniach použite formu zápisu + – (napríklad MDR1 +/+). Ak si nie ste istý zápisom – zapíšte ako uznáte za vhodné a poradca chovu to pri schvaľovaní vyšetrenia vhodne upraví.

Po kontrole a uistení sa, že ste všetko zadali správne, pokračujte tlačidlom Aktualizovať.

Editácia – rodokmeňa psa

Vyberte v editácii psa Rodokmeň.

Postupujte z hora dole, pridávaním rodičov, podľa popisov.

Keď ste s výsledkom spokojný, pokračujte stlačením „Aktualizovať“.


Editácia – vrhy

Vyberte v editácii psa Vrhy.

Pre pridanie vrhu, musíte použiť tlačidlo „Pridať vrh“.

Zadajte Dátum narodenia vrhu, meno druhého rodiča So psom/Sukou, názov chovateľskej stanice, pod ktorou je registrovaný vrh Chovateľská stanica.

V ďalšom kroku, pridáte polia pre šteniatka.

V políčku Pohlavie, vyberte jedno z pohlaví, v políčku Farba, zase jedno zo sfarbení a do políčka Počet šteniat, zadajte koľko šteniatok z vrhu je v danom pohlaví a sfarbení.
Takto postupujte pre všetky kombinácie.

Ak ste zadali všetky kombinácie a potrebujete pridať ďalší vrh, Pokračujte odznova (Pridať vrh…).

V prípade, že chcete zmeniť poradie vrhov, je možné to urobiť, jednoducho uchopením vrhu myškou (napríklad v ľavej šedej časti) a presunúť na požadované miesto.
Pred presunom je možné celý vrh „zbaliť, pomocou“ šípky, ktorá za objaví v ľavom hornom rohu vrh, vo vrhu, nad ktorým máte šípku:

Tak sa vrh „schová“ a zobrazí sa iba zástupný riadok s dátumom. V prípade, že potrebujete tento vrh upraviť, opäť použite tú istú šípku.

Ak potrebujete odstrániť niektorý vrh, kliknite myškou na „-“ v pravej časti vrhu a potvrďte odstránenie:

Po zadaní všetkých informácií, nezabudnite aktualizovať editované údaje, stlačením tlačidla „Aktualizovať“

Editácia – fotografie

Pre pridanie galérie a fotky s postojom, prosím zvoľte v editácii Foto.

Pre galériu je povolených 9 fotografií.

Pred pridaním si fotografie pripravte.

 • Pre galériu je vhodný obrázok 1280 pixelov na šírku, v prípade fotografie na výšku 800 pixelov. Fotografie zmenšite na požadovanú veľkosť. Ak nemáte vhodný program, môžete použiť niektorý z online nástrojov, napríklad: https://picresize.com/en/edit https://picresize.com/en/edit, https://www.iloveimg.com/crop-image
 • Dbajte na optimalizáciu obrázku. Vhodný obrázok pre galériu je typu jpg (jpeg). Veľkosť obrázku, by nemala presiahnuť 2 MB. Vhodné je nahrávať obrázky, čo najviac optimalizované. Doporučená veľkosť je 100 – 350 kB. Ak nemáte vhodný program, na optimalizáciu veľkosti súboru, použite online nástroj https://tinyjpg.com (pomocou neho viete optimalizovať súbory typu jpg (jpeg), png atď…)

Keď máte obrázky pripravené, nahrajte ich do galérie:

Stlačte „Pridať do galérie“ a otvorí sa interface pre pridanie obrázkov:

Označte si obrázky vo vašom počítači (maximálne 9) a presuňte ich do otvoreného okna, alebo postupujte klasicky cez „Vybrať súbory“, kde si vyberiete obrázky a nahráte ich.
V prípade, že chcete niektorý obrázok vymeniť, postupujte obdobne. pred pridaním nového obrázku, vymažte starý obrázok a budete môcť nahrať nový.
Vymazanie vykonáte označením obrázku a v pravej časti okna, vyberiete „Vymazať obrázok“

Hlavička profilu psa

V hornej časti karty psa je hlavička – obrázok. Tento obrázok je dominantou karty a preto si vyberte naozaj peknú fotografiu pre túto časť profilu psa.
Obrázok vhodný do hlavičky, by mal mať ideálne 1170 pixelov x 433 pixelov. Ak nemáte programy pre orezanie a optimalizáciu súborov, prosím použite rovnaké nástroje, ako u galérii. V žiadnom prípade nenahrávajte obrázok na výšku a neprekračujte povolenú výšku 433px, inak sa môže stať, že sa obrázok oreže a nebude sa zobrazovať, podľa vašich predstáv.

Je to miesto pre ďalšiu prezentáciu vášho psa, preto vyberte vhodný obrázok vo vhodnej veľkosti (obrázok si ho upravte na vhodnú veľkosť) a vhodnej kvalite.

Nezabudnite nastavenia aktualizovať tlačidlom „Aktualizovať“

Editácia – výsledky

Pre pridanie výstavných, športových a iných výsledkov, zvoľte v editácii psa Výsledky.
Na karte v prvej záložke Výstavné výsledky sa nachádzajú oficiálne tituly z výstav.

Pre pridanie titulu, kliknite na prepínač, pod príslušným titulom a zobrazí sa pole, kde môžete titul upresniť (dátum získania – nie je povinný, alebo štáty, v ktorých získal príslušné tituly).

V spodnej časti potom môžete zadať ostatné tituly, napríklad: 2xCAJC, 10xCAC, Grand Prix Slovakia Junior Winner 2018 & 2019… tieto tituly prosím oddeľte čiarkou.

Záložka Športové výsledky a skúšky

V prvej časti zadajte zoznam skúšok a oddeľte ich čiarkou, napríklad: OBZ-A excellent, NHAT, HWT TS.
V spodnej časti zadajte športové výsledky a oddeľte ich čiarkou, napríklad: Slovak Dogdancing championship class F1 4. miesto 2019 & 2020, Mistrovství Moravy coursing 2020 – 2. miesto, Mistrovství ČR 2020 – 3. miesto

Záložka Iné výsledky

V tejto časti zadajte iné výsledky a oddeľte ich čiarkou, napríklad: Klub star 2018 & 2019, TOP Junior 2018 2. miesto, TOP Sučka 2018 2. miesto, Najúspešnejší jedinec v plemene a pohlaví Slovakia Dog Cup 2018 – 2. miesto