Ak žiadate o pridanie psov, prosím uveďte ich plné meno.