Rineweld Zaria The Princess - Úspechy | Yaless Blue


Rineweld Zaria The Princess - Úspechy 

 

• 2011 - Yaschka ako prvá dlhosrstá kólia na SR zložila SVPP (skúšku vlôh pastierskeho psa).

• 2010 - Yaschka získala titul KLUBOVÝ ŠAMPIÓN !

• 2010 - Yaschka sa stala SLOVENSKÝM ŠAMPIÓNOM !

• 2010 - Yaschka TOP PRACOVNÁ KÓLIA Klubu chovateľov kólií a šeltií (športové úspechy).

• 2008 - Yaschka 4.TOP KÓLIA 2008 Klubu chovateľov kólií a šeltií (výstavné úspechy).

 

YASCHKA V MÉDIÁCH:

 

• 2013 - fotky v článku "Vysokohorská turistika" v časopise PES a MAČKA 7/2013. Článok tu

• 2013 - fotka v článku o plemene v časopise PES a MAČKA 5/2013. Článok tu.

• 2012 - fotky v 1.slovenskej monografií o plemene. Viac info o knihe tu.
• 2012 - Yaschka už po štvrtýkrát v poľskom fórumovom kalendári! Otvor obrázok tu.
• 2011 - Yaschka na magnetke na auto! Otvor obrázok tu.

• 2011 - Yaschka v článku v časopise Náš pes! Stiahni vo formáte *.pdf tu.
• 2011 - Yaschka už po tretíkrát v poľskom fórumovom kalendári! Otvor obrázok tu.

• 2010 - Yaschka opäť v poľskom fórumovom kalendári! Otvor obrázok tu.
• 2009 - Yaschka v Kynologickej Revue! Stiahni vo formáte *.pdf tu.
• 2009 - Yaschka v poľskom fórumovom kalendári! Otvor obrázok tu.
• 2008 - Yaschka v Kynologickej Revue! Stiahni vo formáte *.pdf tu.
• 2008 - Yaschka vo veterinárskom časopise Infovet! Stiahni vo formáte *.pdf tu.
• 2007 - Yaschka na obálke časopisu "Život so psom"! Obálka tu.

• 2007 - Yaschka na plagáte časopisu "Život so psom"! Plagát tu.
• 2007 - Yaschka v 1.krát novinách! Článok tu.

 

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY:

 

• 2010 - 30.01.2010 – Klubová súťaž UVP – Tanec so psom (3.miesto)

• 2010 - 30.01.2010 – Klubová súťaž UVP – Poslušnosť (2.miesto)

 

prehľad športových akcií...

 VÝSTAVNÉ ÚSPECHY:

• trieda čestná:

23.07.2011

Medzinárodná výstava Veľká Ida

Vladimír Javorčík, SR

Výborná 1

30.04.2011

Klubová výstava Hurbanovo

Elena Balázovits, HU

Výborná 2

• trieda šampiónov:

12.09.2010

Špeciálna výstava Prešov

Péter Harsányi, HU

V1, CAC, Víťaz Špeciálnej výstavy

06.06.2010

Klubová výstava Nitra

Brian Hawkins, GB

Výborná

• trieda otvorená:

02.05.2010

Banská Bystrica CAC

Sándor Szabó, HU

Výborná 1, CAC

12.07.2009

Celoštátna výstava Košice

Jaroslav Matyáš, SR

Výborná 2, r.CAC

21.06.2009

Oblastná výstava Dvorianky

Tibor Havelka, SR

Výborná 1

07.06.2009

Klubová výstava Nitra

Ildikó Muzslai, HU

Výborná 1, CAC

06.06.2009

Nitra Grand Prix CACIB

J.Korosz-Papp, HU

Výborná 1, CAC

03.05.2009

Banská Bystrica CAC

J.Adamowska, PL

Výborná 3

• trieda stredná:

21.12.2008

Budapešť Derby CAC

Ildikó Muzslai, HU

V1, CAC, Derby winner

12.10.2008

Zemplén CAC / Sarospatak

Sándor Szabó, HU

Výborná 1, CAC

05.10.2008

Európska výstava Budapešť

Ildikó Muzslai, HU

Výborná 1, CAC

20.09.2008

Špeciálna výstava Horný Kalník

Libuše Ubrová, ČR

Výborná 1, CAC

10.08.2008

Oblastná výstava Dolný Kubín

Bedřich Mészáros, SR

Výborná 1

• trieda mladých:

19.04.2008

Oblastná výstava Dvorianky

Tibor Havelka, SR

V1, Víťaz triedy ml., Víťaz plemena

 

 

FOTOGRAFIE Z VÝSTAV: